Interessert i å jobbe for CH Evensen?

Denne siden inneholder litt informasjon om selskapet og karriere muligheter i CH Evensen.

Om Vow

Vow og datterselskapene Scanship, C.H. Evensen og Etia brenner for å minimalisere forurensning. Selskapets verdensledende løsninger konverterer biomasse og avfall til verdifulle ressurser og genererer ren energi for et bredt spekter av næringer.

Avanserte teknologier og løsninger fra Vow muliggjør industriavkarbonisering og materialgjenvinning. Biomasse, kloakkslam, plastavfall og utgåtte dekk kan omdannes til ren energi. Lavkarbon drivstoff og fornybart karbon erstatter naturgass, petroleumsprodukter og fossilt karbon. Løsningene er skalerbare, standardiserte, patentert og grundig dokumentert, og selskapets evne til å levere er godt utprøvd.

Vow er markedsleder innen cruise med avløpsrensing og valorisering av avfall. Det gir teknologi og løsninger som muliggjør industrier overgang til en fossilfri fremtid ved å konvertere biomasse og avfall til verdifulle ressurser og ren energi.

Selskapet har også sterke nisjeposisjoner innen mattrygghet og robotikk, og i varmeintensive industrier med en sterk dekarboniserende agenda.

Vow har til sammen ca 250 ansatte og er en ledende aktør innen det grønne skifte

DECARBONISING INDUSTRIES
Revolutionising metallurgical industries by replacing fossil carbon with biocarbon made from forest and wood waste.

Om CHE

C. H. Evensen Industriovner AS (CHE), lokalisert i Fredrikstad, utvikler og leverer energieffektive prosessløsninger som effektiviserer og reduserer utslipp til industrien.

Våre kunder finnes over hele verden og vår eksportandel er ca 60%. Sammen med søsterselskapene Scanship AS og Etia i Frankrike har vi et kompletterende leveringsprogram for å avkarbonisere industrien gjennom pyrolyse. Selskapets verdensledende løsninger konverterer biomasse og avfall til verdifulle ressurser og genererer ren energi til et bredt spekter av industrier.

CHE er nå i sterk vekst og går inn i 2023 med en ordrereserve på 130 millioner kroner og utvider nå med flere ansettelser. Med energiomstilling i Europa som åpner dørene for mer effektive og miljøvennlige løsninger, vil veksten vedvare for CHE fremover.

Vi utvikler teknologi som blir stadig mer relevant og dette gir muligheter for deg å gjøre en forskjell i det grønne skifte. Hos CHE får muligheten til å jobbe i et faglig svært interessant miljø bestående av meget kompetente og offensive medarbeidere.

CHE produserer og leverer skreddersydde ovns- og varmebehandlingsløsninger og ligger i forkant rent teknologisk og som medarbeider hos oss vil du få mange tekniske utfordringer å bryne deg på. Evnen til nytenkning er viktig, og du vil være med på å videreutvikle våre produkter og løsninger.

For ytterligere forståelse om hva vi driver med sjekk che.no og vår Youtube kanal

Ansvarsområder

 • Koordinere tverrfaglige prosjektteam
 • Profesjonalisere Prosjektmetodikk/ Prosjektledelse
 • Kontinuerlig forbedring og optimalisering
 • Kvalitetssikre dokumentasjon, tegninger og annet underlag
 • Konstruksjon i 3D
 • Prosjektstyring/prosjektledelse og tilbudsarbeid
 • Oppfølging av produksjon i eget verksted og hos underleverandører
 • Utarbeide produksjonsunderlag og dokumentasjon
 • Igangkjøring/implementering hos kunde
 • Innkjøp og valg av komponenter i forbindelse med prosjekt
 • Kommunisere med kunder og underleverandører
 • Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med prosjektmøter, montasjer og igangkjøringer
 • Konstruksjon i 3D Solid Works og avanserte beregninger
 • Beregninger og analyse for energioptimalisering
 • Bidra ved innsalg, kundemøter og PoC
 • Oppgaver sammenfallende med Prosjektingeniør, men tilpasses til en viss grad etter kompetanseprofil og ønsket utvikling