Grønn Teknologi

CHE investerer en stor del av ressursene våre i grønn teknologi. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av våre produkter for å møte fremtidens utfordringer og miljøkrav.

CHE produserer biokullovner for jordforbedring og bedre plantevekst. Disse ovnene tar organisk materiale som flis som input, og produserer aktivert biokull.

Biokull er et organisk produkt som har et overflateareal på hundrevis av kvadratmeter per gram. Dette høye overflatearealet på kullet gjør det til et ideelt habitat for mikrober, så biokull blir blandet inn i jord, noe som forbedrer planteveksten kraftig. Ettersom produserte biokullet bare består av karbon og tilføres i jord, er dette også en karbonnegativ prosess som fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer det i bakken.

CHE Biokullovner krever ingen varmeforsyning, da energien fra tilførselsmaterialet vanligvis er mer enn nok til å drive prosessen. Reaksjonen produserer til og med overflødig energi, noe som kan drive andre enheter som ovner, tørker eller gi oppvarming til hjem og fabrikker.